Adana Koleji


Robotik ve Stem Atölyeleri

İD<<

1960'yılında kurulan bu köklü eğitim kurumunda robotik ve STEM atölyeleri kuruldu, alt yapı planlamalarından başlayarak, ders ürünlerinin seçilmesi, ders planlarının hazırlanması, "Geleceği Tasarlarlayanlar" şenlikleri adı altında Maker Faire'lar organize edilmesi süreçleri hayata geçirildi.

2-3. sınıflar ve 6-7. Sınıflar ile robotik kulüplerinde ürünler verildi.

Projelendirilen derslikte kullanılacak ürünler ve müfredat çalışması için eğitmen eğitimi düzenlendi.

Okulda gerçekleştirilen projeler;

  • Öğrenciler, Temel Elektronik, Robotik, 3 Boyutlu Modelleme ve 3 Boyutlu Ürün Hazırlama, Yazılım, Mobil ve Masaüstü Oyun konularında müfredat planlandı.
  • Anaokullarından Liseler kadar kod-robotik dersleri organize edildi.
  • 2016-207 ve 2017-2018 yıllarında "Geleceği Tasarlayanlar" Maker Faire (Şenlikler) organize edildi.
  • Öğrenciler ile Tubitak yarışmalarına katıldık ve bölge sergilerine kalarak sunumlar gerçekleştirildi.
  • Tüm öğretmenlere ve idarecilere Eğitimde Teknoloji Kullanımı eğitimleri verildi.
  • Kurumun teknoloji alt yapısı projelendirilmesi ile internet, firewall, network konularında danışmanlık yapılmakta.
  • Kurum Google Okuluna geçiş yaptırılarak bu alt yaptı öğretmen ve idareciler ve personel tarafından kullanılmakta. Eğitimleri organize edilmekte.
  • Güvenlik personelinin gelen kişileri kayıt etmesi ve bu raporların ilgili kişilere online sunulması projesi hayata geçirildi.
  • Kurumda bina girişlerine kurulan "Kurumsal İletişim Ekranı" TV ve alt yapıları ile okulda yapılan etkinlikler, yemek listesi, tarhite bugün ve duyurular gibi bölümleri içeren Digital Signage projesi hayata geçirildi.

Adana Koleji ile yukarıda belirtilen projeler konusunda danışmanlık ve eğitim hizmetlerimiz 2017 Ocak ayından bugüne devam etmekte.