Simya İskenderun Koleji


TEKNOLOJİ ÜRETİM İSTASYONU

Dünyada değişen ihtiyaçlar ve üretim-tüketim konularındaki gelişmeler ışığında "Kodlama (Yazılım), 3 Boyutlu Modelleme, Temel Elektronik, 3 Boyutlu Yazıcı, Mobil ve Masaüstü Oyun Yapma, Alet Edevatları kullanmak için atölye çalışmaları yapmaları " konularında öğrencilerimizin tamamına fırsat vermek için Teknoloji Üretim İstasyonunu kuruldu.

Eğitimde teknoloji kullanımının sadece eğitim öğretimde ve akademik başarının içinde değil, 21yy becerilerinin ve dijital becerilerinin mutlaka “ Dışarıdaki Hayat” içinde ihtiyaçları karşılıyor olması gerekmektedir. Bunlara destek olacak etkili bir teknoloji uyum süreci herkese gereklidir.

Projelendirilen derslikte kullanılacak ürünler ve müfredat çalışması için eğitmen eğitimi düzenlendi.

Simya Okulları Merkez ve tüm şubelerde proje ile hedefler;

  • Öğrenciler, Temel Elektronik, Robotik, 3 Boyutlu Modelleme ve 3 Boyutlu Ürün Hazırlama, Yazılım, Mobil ve Masaüstü Oyun konularında ürün verir.
  • Resmi (MEB, Tübitak vb) ve Özel Robotik Yarışmalarına katılınabilir.
  • Okulda Maker Faire'lar düzenlenebilir. Gerçekleşecek yarışmalara dışarıdan Veliler davet edilebilir.
  • Veli Öğrenci Kodlama-Robotik Günleri düzenlenebilir.
  • Öğretmenler ders materyali geliştirebilir. (Fen, Matematik, Tek.Tas., İngilizce, Sosyal vb)
  • Disiplinler arası çalışma yaparak STEM kuramı kapsamında dersler işlenebilir.
  • Öğrencilerin problem çözme, analitik düşünme, takım çalışması gibi yetilerini geliştirir.